Rospondek Władysław

czlonkowie

Urodził się w Pleszowie w 1930 r. Był długoletnim pracownikiem Huty im. T. Sendzimira w Krakowie. Pierwsze jego zdjęcia z lat pięćdziesiątych stanowią unikalną dokumentację tamtego czasu i ludzi, fotografował miedzy innymi J. Nehru, N. Chruszczowa, I. Koniewa, I. Ghandiego, Jana Pawla II, a także pilota, który wywiózł części pocisku V2 z Polski. W 1960 r. otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie fotograficznym: ,,Piękno Polski Południowej”.
Działa w Krakowskim Klubie Fotograficznym od 1961 r., obecnie jest jego honorowym członkiem. W czasie wieloletniej działalności fotograficznej wziął udział w ponad 200. wystawach i konkursach krajowych i zagranicznych, w których zdobył 12 pierwszych oraz wiele drugich i trzecich nagród oraz liczne wyróżnienia. Najwyżej ceni sobie: I miejsce i nagrodę w konkursie czasopism fotograficznych w Berlinie, Srebrny Puchar za zdjęcie ,,Ostatnia droga” we Francji, I miejsce w konkursie ,,Spotkania z Archeologią”, nagrodę prof. Kazimierza Michałowskiego w Warszawie oraz udział w wystawie ,,Krajobrazy Świata w fotografii polskich podróżników” w Warszawie. Jest autorem wystaw indywidualnych: ,,Na ziemi mojej był K L. Auschwitz”, ,,Od Soczi do Leningradu”, ,,Nasz Kraków”, ,,Skalne Podhale”, ,,Na turystycznych szlakach Polski”, ,,Lata
mijają fotografie pozostają” oraz ,,Co nam zostało w tamtych lat”. Jego zdjęcia były eksponowane w Austrii, Anglii, Czechach, Hongkongu, Łotwie, Francji, Niemczech, Słowacji, Rosji, Rumunii, we Włoszech i USA. Były również publikowane w albumach i czasopismach regionalnych oraz ogólnopolskich. Wydał także ilustrowany 177 zdjęciami album pt. ,,Pleszów – ocalić od zapomnienia”. Jest współzałożycielem Komisji Fotografii Krajoznawczej przy ZG PTTK, instruktorem fotografii kat. 1 oraz jednym z pierwszych Instruktorów Fotografii Krajoznawczej. Posiada „Złotą Honorową Odznakę PTTK” i ,,Złotą Odznakę Fotografii Krajoznawczej”. Za zasługi dla Fotografii Krajoznawczej w Polsce otrzymał ,,Nagrodę Honorową im. Fryderyka Kremsera”. Otrzymał Medal ,,150-lecia Fotografii” oraz ,,Złotą i Srebrną Odznakę za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”, ,,Złotą Odznakę Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”, ,,Srebrną Odznakę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych”.
Należy do Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, nadano mu medal Fotoklubu RP ,,Zasłużony dla Fotografii Polskiej”. Posiada Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, tytuł AFIAP, a w 2015 r. otrzymał Odznakę Honoris Gratia.

Portfolio