Konkurs na fotografię miesiąca

Nieobowiązkowe konkursy fotograficzne stały się już klubową tradycją, trwającą nieprzerwanie od 1999 roku. Ich początkowym założeniem była chęć zaprezentowania własnych zdjęć na forum KKF, w miarę upływu lat przerodziły się w mocną rywalizację. Członkowie i kandydaci KKF przynoszą do wspólnej oceny fotografie ilustrujące określony wcześniej temat: maksymalnie 3 pojedyncze zdjęcia lub zestawy złożone z nie więcej niż 3 sztuk, wydrukowane w formacie 30×45 cm. Każdy z obecnych na spotkaniu członków klubu wybiera 5 najlepszych, wg własnego przekonania zdjęć, przyznając im w głosowaniu tajnym punkty od 1 do 5. Po zsumowaniu punktów wyłania się najwyżej oceniona fotografia i kolejne, niżej notowane aż do 10 miejsca. Jej autor otrzymuje dyplom poświadczający zdobyty tytuł „Fotografa Miesiąca”. W archiwach KKF znajdują się protokoły z wynikami wszystkich konkursów. Wystawa najwyżej ocenionych fotografii jest prezentowana przez miesiąc w bocznym skrzydle Fotogalerii NCK. Liczni, aktywnie uczestniczący w konkursach członkowie KKF mogą poszczycić się wieloma tytułami „Fotografa Miesiąca”. Tematy konkursów na następny rok kalendarzowy ogłaszane są zawsze pod koniec każdego roku. W czasie uroczystego wernisażu rocznej wystawy zbiorowej członków klubu w styczniu przedstawiana jest osoba, której fotografie osiągnęły największą sumaryczną liczbę punktów podczas konkursów miesiąca – zdobywa ona tytuł „Fotografa Roku”, otrzymując dyplom i nagrodę rzeczową.