Krakowski Klub Fotograficzny

W 1955 roku w Nowej Hucie zawiązał się oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego (PTF), jego założycielem i pierwszym prezesem był dziennikarz i fotoreporter – Jerzy Suberlak. W 1957 roku PTF zorganizowało pierwszą wystawę w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki. Rok później nowym prezesem został Witold Michalik. W 1961 roku zlikwidowano oddział PTF, a utworzono Klub Fotografików Amatorów. Po przeniesieniu siedziby Klubu w 1983 roku do Nowohuckiego Centrum Kultury (NCK), wkrótce po śmierci Witolda Michalika (1985 r.) nowym prezesem został Zbigniew Kot, pełnił tę funkcję do 1997 roku, kiedy to Walne Zebranie uchwaliło nową, do dziś obowiązującą nazwę: Krakowski Klub Fotograficzny, a prezesem został Mieczysław Libront. Obecnie funkcję tę od 2005 roku sprawuje Monika Stachnik-Czapla.

To tylko kilka najważniejszych dat i faktów z bogatej historii Krakowskiego Klubu Fotograficznego. W ciągu 65. lat historii KKF zorganizował kilkadziesiąt plenerów, ponad sto wystaw, a także konkursy, kilkaset pokazów, spotkań autorskich, szkoleń, warsztatów, wykładów i prelekcji. Na listach członków klubu przez wszystkie lata działalności znalazło miejsce ponad tysiąc nazwisk fotografów. Aktualnie KKF skupia ponad 70. członków.

Krakowski Klub Fotograficzny jest członkiem zbiorowym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej.

Od początku istnienia KKF, czyli od 65. lat w każdy czwartek (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych i świąt) członkowie oraz kandydaci spotykają się w siedzibie klubu mieszczącej się w Krakowie, przy Al. Jana Pawła 232 w Nowohuckim Centrum Kultury. Do dyspozycji klubowiczów jest wygodna, duża sala wyposażona w sprzęt audiowizualny. Spotkania czwartkowe mają charakter otwarty, co oznacza, że mile widziani są również zainteresowani podjęciem starań, aby wejść w grono kandydatów, a później – po odpowiedniej weryfikacji – członków rzeczywistych KKF.

Nieobowiązkowe konkursy fotograficzne stały się już klubową tradycją, trwającą nieprzerwanie od 1999 roku. Ich początkowym założeniem była chęć zaprezentowania własnych zdjęć na forum KKF, w miarę upływu lat przerodziły się w mocną rywalizację. Członkowie i kandydaci KKF przynoszą do wspólnej oceny fotografie ilustrujące określony wcześniej temat: maksymalnie 3 pojedyncze zdjęcia lub zestawy złożone z nie więcej niż 3 sztuk, wydrukowane w formacie 30×45 cm.