Pochopień Bożena

czlonkowie

Mieszka w Krakowie, sercem związana jestem szczególnie z Nową Hutą, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość.
Uważa, że każdy powinien mieć jakieś zainteresowania, dzięki którym może się rozwijać i doskonalić w zakresie, który mu odpowiada. Dla niej jest to fotografia, do której powróciła po latach. Dzięki spotkaniom i dyskusjom w Krakowskim Klubie Fotograficznym, do którego należy od 2011 r. zrozumiała, że w tej dziedzinie nauka nigdy się nie kończy, że fotografia wymaga cierpliwości i pokory. Na wyprawy dalekie i bliskie zawsze zabiera aparat fotograficzny, fotografując przyrodę, architekturę i ludzi.

Portfolio