Gryczyński Adam

czlonkowie

Od 1976 r. należy do Krakowskiego Klubu Fotograficznego, obecnie jako wiceprezes. Ponadto należy do: Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Związku Polskich Artystów Fotografików i Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zdobył tytuł Nowohucianina Roku 2008, posiada Medal 150-lecia Fotografii oraz odznaki: Zasłużonego Działacza Kultury i Honoris Gratia. W 2013 r. otrzymał Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce. Autor kilkunastu książek oraz wystaw fotograficznych. Od 1983 r. jest kierownikiem Działu Fotograficzno-Filmowego w Nowohuckim Centrum Kultury.

Portfolio