Baścik Maryla

czlonkowie

Urodzona w Krakowie, wierna temu miastu i niezmiennie nim zauroczona. Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, z wykształcenia geograf i sozolog, z zamiłowania krajoznawca, podróżnik i fotograf. Autorka i współautorka wielu przewodników, opracowań monograficznych, encyklopedycznych, a także literackich, ilustrowanych tematycznymi fotografiami.
Fotografia to pasja, wynikająca z potrzeby zatrzymania w kadrze ulotnej codzienności, a także z chęci utrwalenia niepowtarzalnych krajobrazów i „klimatów” różnych zakątków Polski i innych krajów, do których dociera w trakcie licznych podróży. Traktuje fotografię nie tylko jako dokument, ale także jako sposób przekazania emocji wynikających ze spotkania interesujących Ludzi, z zachwytu nad przyrodą ożywioną i nieożywioną oraz krajobrazem kulturowym. W szerokim spektrum zainteresowań, szczególne miejsce zajmuje fotografia przestrzeni urbanistycznej miasta widzianego „z góry”, jego dachy, zabudowa, a także detale architektoniczne. Swoje fotograficzne „reportaże” prezentuje głównie na odczytach Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Od 2016 r. jest członkiem Krakowskiego Klubu Fotograficznego, Brała udział w kilku wystawach zbiorowych, jest też Autorką dwóch indywidualnych wystaw fotograficznych: Armenia – w poszukiwaniu źródeł (cztery edycje) oraz Dachy, kopuły i wieże Krakowa.

Portfolio