O nas

K

rakowski Klub Fotograficzny, który pod obecną nazwą funkcjonuje od 1997 r., jest jedną z najstarszych tego typu organizacji w Polsce. Jego historia rozpoczęła się w 1955 r. Wówczas dziennikarz i fotoreporter Jerzy Suberlak założył w Krakowie oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego (PTF).

W październiku 1961 r. uchwalono likwidację ówczesnego oddziału PTF, a w jego miejsce powołano stowarzyszenie pod nazwą Klub Fotograficzny Domu Kultury HiL, który później przybrał nazwę Klub Fotografików Amatorów Zakładowego Domu Kultury HiL.

Klub rozwijał się – miał własną pracownię fotograficzną, kadrę instruktorską, która prowadziła kursy i szkolenia dla swoich członków, a także dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Od 1983 r. siedzibą organizacji jest Nowohuckie Centrum Kultury (NCK). Wcześniej mieściła się ona w pomieszczeniach Dzielnicowej Rady Narodowej, Zakładowym Domu Kultury Huty im. Lenina i w Nowohuckim Ośrodku Kultury.

Głównym celem KKF jest rozwijanie fotograficznych pasji poprzez szkolenia, prezentacje, warsztaty, a także wystawy, plenery i konkursy.

KKF zorganizował setki konkursów, spotkań autorskich, warsztatów, wykładów i co najmniej 400 wystaw zbiorowych i indywidualnych, a wiele z nich, np. o przeszłości Nowej Huty, cieszyło się żywym zainteresowaniem. Jedną z najważniejszych ekspozycji była „Nowa Huta – najmłodsza siostra Krakowa”, prezentowana latem 2007 r. na placu Centralnym, którą obejrzało kilkadziesiąt tysięcy osób.

Władze Klubu

Zarząd Krakowskiego Klubu Fotograficznego

Przewodnicząca Zarządu: Monika Stachnik-Czapla |AFRP, SDP|
Zastępca Przewodniczącej Zarządu: Ryszard Tatomir |AFRP|
Sekretarz: Bogdan Głowacki
Skarbnik: Beata Sulikowska
Członek zarządu: Paweł Łyko

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący KR: Magda Langer
Członek KR: Agnieszka Sumara
Członek KR: Ryszard Cabała

Komisja Artystyczna

Adam Gryczyński |ZPAF|
Jan Zych |ZPAF|
Janusz Skórski