Skórski Janusz

czlonkowie

Urodził się w 1966 r. w Krakowie. Z wykształcenia jest elektronikiem, z zamiłowania – fotografem. W latach 1986-88 doskonalił swój warsztat pracując w reporterskich ekipach filmowych Telewizji Kraków. Od 1990 roku pracuje w laboratoriach fotograficznych współpracując jednocześnie z wieloma czasopismami. W latach 2005-2011 był wiceprezesem Krakowskiego Klubu Fotograficznego, w którym działa nieprzerwanie od 1995 r. Jest też członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
Jego ulubione tematy to pejzaż, malowanie światłem i misteria. Doskonale czuje się w reportażu oraz w innych formach fotografii, łącząc to co nowoczesne z nutą melancholii i zadumy. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmują misteria. Fotografie z Misteriów Pasyjnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwarii Pacławskiej i Górce Klasztornej od wielu lat odwiedzają różne miejsca w Polsce i za granicą.
Ma na swym koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, wielokrotnie prezentowanych w kraju i za granicą, brał też udział w wielu krajowych i zagranicznych konkursach fotograficznych, gdzie wielokrotnie był nagradzany i wyróżniany oraz w wystawach zbiorowych. Jest współtwórcą cyklu wystaw „Cerkiewne Opowieści” ukazujących temat życia i śmierci cerkwi – budowli i cerkwi o ludzkim obliczu, różnorodność wyznaniową oraz przenikanie się kultur.

Portfolio