Moryś Anna

czlonkowie

Z zawodu jestem nauczycielem, z zamiłowania fotografem. W roku 2018 ukończyłam Otwarte Studium Fotograficzne Politechniki Krakowskiej, a obecnie szlifuję swój fotograficzny warsztat na kursie Masterclass Anity Andrzejewskiej i Andrzeja Pilichowskiego. Mam na koncie kilka wystaw indywidulanych i zbiorowych. Najczęściej są to ” fotograficzne wspomnienia”przywiezione z podróży, a w ich centrum jest zawsze CZŁOWIEK.

Aparat fotograficzny jest dla mnie narzędziem do dokumentowania przemijającej rzeczywistości. Za pomocą obrazów opowiadam historie, tworzę kronikę, opisuję miejsca, które odwiedzam w czasie podróży i ludzi, których spotykam. Podróże są dla mnie okazją do rejestrowania czasów, w których przyszło mi żyć.

W fotografii zdecydowanie najbardziej interesuje mnie człowiek, jego codzienne życie, sprawy które go zajmują, rzeczywistość w której musi się odnależć, jego wpływ na nią, a czasami bezsilność na to, co dzieje się wokół …

Fotografię traktuję jako swój osobisty dziennik przeżyć, emocji, doznań.

Portfolio