Malkowski Jarek

Malkowski_Jarek

Urodził się w Krakowie, skąd w Tatry miał „o rzut kamieniem”. Górskie wędrówki ukształtowały jego charakter, nauczyły pokory wobec przyrody. Nieco później zaczął podróżować w różne zakątki świata, obie te pasje skutecznie połączył z trzecią – fotografią. Swoją przygodę rozpoczął z aparatem Smiena, potem były Zenithy 12XP i kolejno Canony, dopiero era cyfrówek pozwoliła na nieco większy rozmach, nie trzeba było już „oszczędzać kliszy”.

W fotografiach stara się uchwycić ulotne chwile, grę świateł i cieni, krajobrazy malowane wschodami i zachodami słońca. Jako przyrodnik uwiecznia ciekawe gatunki zwierząt i roślin, szczególnie zainteresowany jest dziko rosnącymi storczykami. Chcąc dzielić się tymi zainteresowaniami z innymi wstąpił do Krakowskiego Klubu Fotograficznego, którego członkiem rzeczywistym został w 2017 r.

Portfolio