Libront Mieczysław

czlonkowie

Fotograf z zamiłowania od 1960 r. Działał w Nowej Hucie w Młodzieżowej Agencji Fotograficznej, potem od 1983 r. w Klubie Fotografików Amatorów – będąc zastępcą przewodniczącego Zarządu i w Krakowskim Klubie Fotograficznym, w którym był Przewodniczącym Zarządu w latach 1997-2005, a obecnie jest członkiem honorowym. Posiada tytuł Artysty Fotografa Rzeczypospolitej Polskiej.
Jako instruktor fotografii prowadził kursy fotograficzne i zajęcia pozalekcyjne z fotografii w szkołach średnich w Nowej Hucie. Jest autorem materiałów szkoleniowych pt. „Fotografia-Materiały-Technika-Kompozycja”. Swoje prace prezentował na licznych autorskich oraz zbiorowych wystawach fotograficznych. Wyróżniony przez Ministra Kultury odznaką Zasłużony Działacz Kultury i uhonorowany przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaką Honoris Gratia.

Portfolio