Stalmachowski Marek

czlonkowie

Urodził się w 1951 r. Do Krakowskiego Klubu Fotograficznego należy od 1975 r. W latach 80-tych i 90-tych był członkiem Zarządu KKF, obecnie jest członkiem honorowym.
Interesuje się głównie fotografią pejzażową, którą wykonuje w technice analogowej, najchętniej fotografuje krajobraz miast i wsi. Jego zdjęcia są prezentowane na corocznych zbiorowych wystawach KKF oraz na klubowej wystawie we Włoszech. Jest też autorem wystaw fotograficznych : „Moje fotografie”, „Przemyśl i okolice”, „Australia i Nowa Zelandia” oraz „Islandia”. Jego prace znajdują się u prywatnych nabywców w kraju oraz we Włoszech, Szwajcarii i Argentynie.

Portfolio