Małota Paweł

czlonkowie

Jestem członkiem KKF-u od 21 lat. . Posiadam tytuł Artysty Fotografika nadany uznaniowo przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej.
W dorobku artystycznym posiadam udziały w międzynarodowych pokonkursowych wystawach fotograficznych uzyskując akceptacje międzynarodowej organizacji FIAP. W kraju otrzymałem nagrody i wyróżnienia w znanych konkursach fotograficznych. Mam za sobą kilkanaście wystaw indywidualnych w krakowskich i małopolskich galeriach. Mam również na swoim koncie publikacje w „Fotokurierze”. Od wielu lat łączę działalność fotograficzną z malarstwem sztalugowym. Zaowocowało to wystawami indywidualnymi które prezentowały twórczość w tych dwóch dziedzinach. Osiągnięcia w dziedzinie fotografii zaowocowały też działalnością zawodową w tym kierunku. Obecnie prowadzę Studio fotografii i malarstwa w Krakowie.
Jeśli chodzi o artystyczną twórczość ta jest znana w klubie, ponieważ brałem udział we wszystkich wystawach zbiorowych KKF’ u. Uczestniczyłem w większości plenerów fotograficznych organizowanych przez klub. Brałem aktywny udział w konkursach na zdjęcie miesiąca, wielokrotnie zajmując pierwsze miejsce.
Zwyciężyłem w kategorii autora posiadającego w 2002r najwięcej zajętych pierwszych miejsc w konkursie miesiąca KKF’u.

Portfolio