Zarząd Klubu - Regulamin konkursu miesiąca

REGULAMIN KONKURSU „FOTOGRAFIA MIESIĄCA”

1. Organizatorem konkursu jest Krakowski Klub Fotograficzny.
2. W konkursie mogą uczestniczyć członkowie i kandydaci KKF.
3. Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować do 3 prac. Zestaw do 3 zdjęć traktowany będzie jako jedna praca pod warunkiem wyraźnego oznaczenia kolejności zdjęć w zestawie.
4. Tematyka i technika zgłaszanych prac do konkursu jest dowolna, z wyjątkiem konkursów tematycznych ogłoszonych wcześniej. Format prac: od 20 x 30 cm nie podklejone i bez „passe-partout”.
5. Każde zdjęcie należy opisać na odwrocie podając: imię i nazwisko autora, ewentualnie tytuł pracy oraz miesiąc i rok konkursu.
6. Konkurs przeprowadza się w okresie od września do czerwca.
7. Prace należy składać w sekretariacie KKF na ręce dyżurującego członka Zarządu w każdy ostatni czwartek miesiąca do godz. 18 ~
8. Do konkursu nie będą przyjmowane prace: nie spełniające wymogów regulaminu, powtórnie przedstawione do oceny i nie spełniające standardów wystawienniczych.
9. Prace biorące udział w konkursie mogą oceniać wyłącznie członkowie KKF. W szczególnych przypadkach prace może oceniać osoba zaproszona.
10. Zasady oceny prac:
a) Każdy oceniający może punktować od 1 do 6 wybranych prac stosując następującą
punktację: 1 miejsce 6 punktów
2 miejsce 5 punktów
3 miejsce 4 punkty
4 miejsce 3 punkty
5 miejsce 2 punkty
6 miejsce . 1 punkt
b) Oceniający nie punktują swoich prac zgłoszonych do konkursu.
11. Konkurs odbywa się przy udziale minimum 6 autorów.
12. Praca, która uzyska najwyższą sumę punktów otrzymuje tytuł „Fotografia miesiąca”, a autor tej pracy uhonorowany zostaje dyplomem.
13. „Fotografia miesiąca” oraz kolejne prace, wg kolejności uzyskanych punktów, będą eksponowane w Foto-Galerii.
14. Komisja ustalająca kolejność miejsc w konkursie każdorazowo sporządza szczegółowy protokół po konkursowy.
15. Wszystkie zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostają własnością autorów.
16. Złożenie prac do oceny jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
17. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd KKF i obowiązuje od 12.01.2006 r.

Zarząd KKF