Zarząd Klubu

ZARZĄD KRAKOWSKIEGO KLUBU FOTOGRAFICZNEGO:

Przewodnicząca Zarządu: Monika Stachnik-Czapla |AFRP, SDP|
Zastępca Przewodniczącej Zarządu: Adam Gryczyński |ZPAF|
Sekretarz: Anna Bubula
Skarbnik: Magda Langer |AFRP|
Członek zarządu: Ryszard Tatomir |AFRP|

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący KR: Zdzisław Dec
Członek KR: Andrzej Wróbel
Członek KR: Adam Olszowski

KOMISJA ARTYSTYCZNA:

Adam Gryczyński |ZPAF|
Joanna Mrówka |AFIAP, SDP|
Mieczysław Libront |AFRP|
Jan Zych |ZPAF|
Janusz Skórski
Paweł Suder