Baś Robert

Urodzony 9 listopada 1960 r. w Krakowie. Absolwent I LO im. B. Nowodworskiego (co – jak sam mówi – upoważnia go do stwierdzenia, że jest szkolnym kolegą m.in. Jana III Sobieskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera) oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie aktualnie pracuje.
Pierwsze samodzielne zdjęcia wykonał 16.10.1983 r. aparatem otrzymanym w  prezencie. Była to celownikowa „Wilia”, w której – według instrukcji obsługi – czas ustawiało się stosownie do czułości założonego filmu, natomiast przysłonę – wskazując piktogram, odpowiadający stanowi aktualnej pogody. Taki był początek. Wkrótce zaczął studiować dostępne książki o fotografii oraz samodzielnie „obrabiać” negatywy i wykonywać odbitki – oczywiście czarno-białe. Z kolorem w fotografii zetknął się dopiero na początku lat 90. Jednak pełny i świadomy kontakt z fotografią nastąpił w 1995, był to rok przełomowy. Zaczął wtedy uczestniczyć w konkursach, plenerach, wystawach.
W sierpniu 1995 r. rozpoczął współpracę z czasopismami "Droga", "Źródło" i "Wychowawca". W czerwcu 1996 r. po raz pierwszy wziął udział w 9. Międzynarodowym Plenerze Fotograficzno-Plastycznym „ART-EKO”. Od tego czasu datują się jego ściślejsze związki z Okręgiem Świętokrzyskim Związku Polskich Artystów Fotografików, kontynuowane poprzez kolejne plenery „ART-EKO”, związane z tym wystawy poplenerowe oraz prywatne kontakty towarzyskie.
We wrześniu 1997 r. został przyjęty w poczet członków Krakowskiego Klubu Fotograficznego, mającego swoją siedzibę przy Nowohuckim Centrum Kultury. Natomiast 30 czerwca 1998 r., po złożeniu stosownych egzaminów, został przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików (Okręg Świętokrzyski).