Pawłyk Maria Aldona

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Filozoficzno Historycznego,  b. adiunkt UJ, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.  Fotografuje i maluje na szkle. Inspiracje znajduje w kulturach dawnych wieków. Iskier mitów, legend, historii i religii poszukuje w przyrodzie i w tradycjach ludzi współczesnych.
Jej prace są odniesieniami do ontologii i psychologii,  zawierają wątki  fantastyczne, irracjonalne, często surrealistyczne. Istotną cechą tych prac jest warstwa symboliczna.