Kot Zbigniew

Ur. 11 października 1927 r. w Krakowie, z wykształcenia mgr inż. budownictwa lądowego, fotografował nieprofesjonalnie od 1958 r. podejmując jednocześnie działalność w ówczesnym Polskim Towarzystwie Fotograficznym w Nowej Hucie. Brał udział w ponad 300 wystawach krajowych oraz 20 zagranicznych, ponadto zaprezentował 21 wystaw indywidualnych. Ponad 70 prac otrzymało medale, dyplomy i wyróżnienia, w tym srebrny medal KTF i nagrodę honorową „Echa Krakowa” w konkursie „Kazimierz – zapomniana dzielnica Krakowa” w 1970 r., brązowy medal na XII Międzynarodowym Biennale Fotografii Przyrodniczej w Poznaniu w 1978 r. oraz dyplom ZPAF na X Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach w 1987 r. W latach 1985-1997 był Przewodniczącym Klubu Fotografików Amatorów (obecnie Krakowski Klub Fotograficzny) przy Nowohuckim Centrum Kultury. Był instruktorem fotografii krajoznawczej PTTK. W 1992 r. otrzymał tytuł „Honorowego Artysty Fotografa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych”, w 1989 r. uhonorowany został medalem 150-lecia fotografii. Od 1997 r. był członkiem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2010 roku otrzymał tytuł AFIAP (Międzynarodowa Federacja Artystów Fotografików). Niestety w maju 2011 roku zmarł.