Killar Stanisław

Urodził się w Warszawie. Wykształcenie – dyplom warszawskiej Szkoły Geodezyjnej w 1936 r. W latach 1931-1932 ukończył kurs fotografii artystycznej i aktu, zorganizowany przez Warszawskie Towarzystwo Fotograficzne, a prowadzony przez znanych fotografików: Mariana i Witolda Dederków. Jego zainteresowania sztukami plastycznymi datowały się od czasów gimnazjalnych, a więc od rysunku węglem i malarstwa akwarelą. W wieku 15 lat zaczął poważnie interesować się akwarelą i  trwało to przez 60 lat. Z kolegami ze szkoły geodezyjnej zorganizował kółko fotograficzne, prowadząc działalność szkoleniową i wystawienniczą. Dziesiątki wystaw malarskich i fotograficznych takich mistrzów obiektu jak Bułhak, Wański, Mikolasch, Mierzecka i wielu innych, których prace dane mu było oglądać, inspirowały go do pracy twórczej. Pracując jako geodeta w terenie, miał możliwość utrwalania piękna polskiego krajobrazu. Po wojnie, w czasie której zaginął cały jego dorobek fotograficzny, w dalszym ciągu zajmował się fotografią według starych kanonów, wyniesionych z czasów swojej młodości. Jego najbardziej ulubione tematy to pejzaż i portret, ale wykonane według starej szkoły – miękkie w rysunku i walorze.
Mimo wielkiej popularności fotografii barwnej, w dalszym ciągu uprawiał fotografię monochromatyczną. Całość swoich prac od początku traktował jako wewnętrzną potrzebę uwiecznienia otaczającego go piękna natury i ludzi. Fotografii reportażowej nie uprawiał.
Stanisław Killar był członkiem honorowym Klubu Fotografików Amatorów NCK. Odszedł od nas w 1998 r.