Stalmachowski Marek

CZŁONEK HONOROWY KKF

Urodzony 23 stycznia 1951 r. w Kłodzku, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Krakowskiego Klubu Fotograficznego od 1966 r.
Uprawia fotografię krajoznawczą, ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu miejskiego Krakowa i dzielnicy Nowa Huta, w której mieszka.
Jego zainteresowanie to w głównej mierze ocena i analiza obrazu fotograficznego, a także historyczny pejzaż fotograficzny. Uważa, że zarówno dobra jak i zła fotografia nie może istnieć bez odbiorcy i jest wynikiem wspólnego, większego lub mniejszego zaangażowania się twórcy i odbiorcy w widzenie postrzeganie otaczającego ich świata.
Jego zdaniem ważny jest nie tylko sposób, w jaki wypowiada się autor, ale również techniki i sposoby odczytywania wypowiedzi autora przez jej odbiorców oraz dokonywania ich interpretacji. Preferuje pogląd, że autor i odbiorca decydują o wartości obrazu, bowiem wspólnie tworzą dzieło fotograficzne.
Jest członkiem Zarządu Klubu od 1984 r. oraz długoletnim doradcą prawnym KKF.