Rospondek Władysław

CZŁONEK HONOROWY KKF

Urodził się w 1930 r. w Pleszowie. Pierwsze jego zdjęcia z lat 50 są unikalną dokumentacją tamtego czasu i ludzi: fotografował J. Nehru, Chruszczowa, Koniewa, a także Indirę Ghandi. W 1960 r. otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie fotograficznym pt. „Piękno Polski Południowej”.
Brał czynny udział w działalności Krakowskiego Klubu Fotograficznego od 1961 r., obecnie jest jego honorowym członkiem. W czasie 40-letniej działalności wziął udział w ponad 200 wystawach i konkursach krajowych i zagranicznych, w których zdobył 12 pierwszych, wiele drugich i trzecich nagród, szereg dyplomów, wyróżnień i nagród rzeczowych. Najwyżej ceni sobie:
 - I miejsce i nagrodę w konkursie czasopism fotograficznych w Berlinie (Niemcy),

- Srebrny Puchar za zdjęcie ? miejsca Ostatnia droga” w Reims (Francja),

- I nagrodę w konkursie „Spotkania z archeologią”,

- nagrodę specjalną prof. Kazimierza Michałowskiego w Warszawie,

- udział w wystawie fotografii polskich podróżników pt. „Krajobrazy Świata” w ”Zachęcie”

  w Warszawie.

Jego zdjęcia były eksponowane w Austrii, Anglii, Czechach, Hongkongu, na Łotwie, we Francji, Niemczech, Słowacji, Rosji, Rumunii, Włoszech i USA.

Władysław Rospondek jest autorem wystaw indywidualnych, eksponowanych w różnych miastach Polski:

1 – „Od Soczi do Leningradu”

2 – „Nasz Kraków”

3 – „Skalne Podhale”

4 – „Na turystycznych szlakach Polski”

5 – „Na ziemi mojej był K.L. Auschwitz”

6 – „Lata mijają fotografie pozostają”

Ponadto jest współzałożycielem Komisji Fotografii Krajoznawczej przy ZG PTTK, Instruktorem Fotografii Kat. I oraz jednym z pierwszych Instruktorów Fotografii Krajoznawczej. Posiada Złotą Honorową Odznakę PTTK i Złotą Odznakę Fotografii Krajoznawczej. Za zasługi dla Fotografii Krajoznawczej w Polsce otrzymał Nagrodę Honorową im. Fryderyka Kremsera. Za twórczość i działalność fotograficzną – Medal „150-lecia fotografii”, "Złotą i Srebrną Odznakę za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa", Złotą Odznakę "Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej" oraz "Srebrną Odznakę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych".

Wydał album pt.: "Pleszów - ocalić od zapomnienia" ilustrowaną 177 zdjęciami.

Członek Rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej „Artysta Rzeczypospolitej”.