Pochopień Bożena

Urodziłam się po znakiem Panny. Mieszkam w Krakowie, sercem związana jestem szczególnie z Nową Hutą, gdzie spędziłam dzieciństwo i młodość.
Każdy powinien mieć jakieś zainteresowania, dzięki którym może się rozwijać i doskonalić w zakresie, który mu odpowiada. Dla mnie jest to fotografia, do której powróciłam po latach. Dzięki życzliwym uwagom kolegów z KKF zrozumiałam, że w tej dziedzinie nauka nigdy się nie kończy, a fotografia wymaga cierpliwości i pokory.
Na wyprawy dalekie i bliskie zawsze zabieram aparat fotograficzny, fotografuję przyrodę, architekturę i ludzi.