Palusiński Włodzimierz

Absolwent krakowskiej ASP (1974). Studiował na wydziale form przemysłowych i  wydziale grafiki w katedrze animacji. W czasie studiów przeszedł pełny kurs techniki i technologii fotografii czarnobiałej (2 semestry) zakończony egzaminem. Duży  wpływ na sposób myślenia o fotografii zawdzięcza ówczesnemu dziekanowi wydziału prof. Andrzejowi Pawłowskiemu i wykładowcy art. fotografikowi   Wacławowi Nowakowi. Słynne cykle - "Genesis" Andrzeja Pawłowskiego, czy akty kobiece fotografowane obiektywem "fish eye"  Wacława Nowaka, były wówczas dużym przewrotem w dziedzinie spojrzenia na fotografowaną rzeczywistość (tzw. fotografia subiektywna).
W czasie studiów zrealizował dwie eksperymentalne etiudy filmowe oparte na przetworzonej fotografii. Były one prezentowane na II Festiwalu Szkół Artystycznych w Nowej Rudzie i na I Festiwalu Filmów Eksperymentalnych w Rzeszowie, oraz na specjalnym pokazie z okazji "Polskich Dni" w ambasadzie polskiej w Wiedniu.
Po studiach zajmuje się  projektowaniem grafiki wydawniczej, plakatów, okładek do książek głównie tworzonych na bazie fotografii.  Jednocześnie posiadając uprawnienia instruktorskie I kategorii w zakresie filmu i fotografii prowadzi również działalność  instruktorską miedzy innymi w AKF „Nowa Huta”, młodzieżowym AKF KRAK czy Centrum Filmowym UJ  ROTUNDA.  
W 1978 nawiązuje współpracę z teatrem "Groteska" realizując serwis fotograficzny i dokumentację filmową dla tego teatru. Zdjęcia były publikowane w ówczesnej codziennej prasie krakowskiej przy okazji zapowiedzi premier i recenzji ze spektakli -  ukazały się również w albumie z okazji 40-lecia powstania tego teatru.
Od roku 1982 zajmuje się również reżyserią filmów animowanych w bielskim Studio Filmów Rysunkowych (etatowy reżyser do roku 1986), a później realizuje w warszawskim Studio MINIATUR Filmowych (1989).

Działalność popularyzatorska
W 1972  rozpoczął działalność  w Amatorskim Klubie Filmowym  "Nowa Huta" początkowo jako członek rzeczywisty a następnie instruktor d/s artystycznych i programowych.  Organizuje szereg dorocznych imprez klubowych m/innymi  KADR-16, wojewódzkie przeglądy eliminacyjnych do ogólnopolskich konkursów filmowych  OKFA i Pol-8.
W roku 1975 na walnym Zjeździe Federacji Amatorskich Klubów Filmowych w Polsce - został wybrany  do władz tej organizacji pełniąc funkcję Członka Zarządu.
W latach 1978-82 uczestniczy przy powstawaniu Studenckiego Centrum Filmowego UJ  ROTUNDA - gdzie następnie wykładał, prowadził zajęcia warsztatowe i plenery na kursach fotografii i techniki filmowania  I i II stopnia.
W roku 1985 otrzymuje stypendium od Prezydenta miasta Krakowa na  realizację własnych zamierzeń artystycznych związanych z filmem i fotografiką.
Po kilku  latach przerwy w fotografowaniu - związanej z całkowitym poświęceniu się projektowaniu graficznemu  - powrócił do czynnego patrzenia na świat przez obiektyw aparatu (obecnie już cyfrowego). Aparat stał ponownie jednym z głównych narzędzi  jego wypowiedzi artystycznych.