Klimczak Władysław

Urodzony 6 marca 1923 r. w Solcu Kujawskim, ekonomista, historyk, muzealnik, działacz społeczny. W czasie okupacji niemieckiej współpracował z AK. W 1943 r. został aresztowany przez Niemców za dokumentację fotograficzną eksterminacji Żydów, a w 1945 przez służby sowieckie za zdjęcia dokumentujące pierwsze dni wyzwolenia. W latach 1947-52 studiował na Akademii Ekonomicznej oraz na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. W latach 1950-70 wykładał m.in. w Państwowej Szkole Przemysłowej im. Szczepana Humberta. Jest współzałożycielem Polskiego Związku Motorowego, inicjatorem wznowienia działalności Automobilklubu Polski sprzed 1939 (1945-65 członek władz wojewódzkich tych organizacji). Od 1960 r. współpracował jako dziennikarz i fotoreporter z „Dziennikiem Polskim”. Od 1961 r. był prezesem Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, a w 1972 r. stał się inicjatorem, założycielem i dyrektorem pierwszego w Polsce Muzeum Historii Fotografii, 1986 państw. Inicjator, organizator, komisarz i juror kilkudziesięciu wystaw fotografii artystycznej i ok. 100 wystaw dokumentalno-historycznych, m.in. „Zginęli w Katyniu”. Twórca jedynych na świecie Międzynarodowych Salonów Fotografii Artystycznej Aktu i Portretu „Wenus” (których Polska była gospodarzem 1970-91). Członek Photographic Society of America. Za zasługi dla rozwoju polskiej i światowej fotografii otrzymał wiele krajowych i zagranicznych medali, dyplomów i tytułów honorowych, m.in. tytuł ekscelencji Międzynarodowej Federacji Sztuki Foto w Szwajcarii.