Gryczyński Adam

CZŁONEK HONOROWY KKF

Ukończył w 1981 r. pedagogikę i wyższy kurs fotograficzny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada członkostwo Związku Polskich Artystów Fotografików – Okręg Świętokrzyski nr. 842 (od 2002 r.) i Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. W latach 1981-83 pracował jako przewodnik miejski w Pałacu Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie. Fotografią zainteresował się dość wcześnie robiąc zdjęcia aparatem Druh Synchro, otrzymanym od rodziców, ale poważniej zajmuje się nią od 1976 roku, kiedy wstąpił do Klubu Fotografików Amatorów przy ZDK Huty im. Lenina (obecnie Krakowski Klub Fotograficzny) prowadzonego wtedy przez Witolda Michalika. Od 1 czerwca1983 roku jest kierownikiem działu fotograficzno-filmowego w Nowohuckim Centrum Kultury. W Foto-Galerii NCK i poza nią zorganizował około 400 wystaw, w których łącznie uczestniczyło ponad 500 autorów. Miał wiele własnych wystaw indywidualnych pokazywanych w Polsce i za granicą, m.in. w USA, Niemczech, Brazylii, Rosji, Norwegii, Chorwacji, we Włoszech, na Litwie i Węgrzech. Brał udział w przeszło 100 wystawach zbiorowych i ok. 50 plenerach fotograficznych z których wiele zorganizował w Nowej Hucie, Tatrach i Pieninach. Jest autorem czterech wielokrotnie nagradzanych filmów dokumentalnych powstałych w Amatorskim Klubie Filmowym „Nowa Huta”, a pokazywanych na festiwalach filmowych i w telewizji: „Remuh”, „Exodus”, Apage Satana!”, „Nostalgia tatrzańska” oraz współrealizatorem filmu „Pamiętnik Leo”.
Pod jego redakcją w Nowohuckim Centrum Kultury ukazały się następujące wydawnictwa:
1. Broszura „Franciszek Twaróg – nauczyciel z Luboczy” (2006 r.)
2. „Czas zatrzymany” (2006 r.) – publikacja, która otrzymała w marcu 2007 r. zaszczytny tytuł „Krakowskiej Książki Miesiąca
3. Album „Nowa Huta – najmłodsza siostra Krakowa” (2007 r.)
4. Trzytomowe opracowanie „Czas zatrzymany 2” (2008 r.)
5. Album „Nowa Huta – nowa ewangelizacja” (2009 r.) wydany przez OO.Cystersów w Mogile.
6. Album "Aniołów krakowskich pieśń dla Jana Pawła II" wydany przez Stowarzyszenie Sacro-Art,
W przygotowaniu są dwie książki: "Czas zatrzymany 3 - nie tylko o szkole" (1.000 str.) oraz "Czas zatrzymany 4 - z kart historii Pleszowa" (300 str.)
Napisał kilkadziesiąt artykułów i wstępów do katalogów wystaw. Współpracuje ze stowarzyszeniami i ośrodkami wystawienniczymi w kraju i za granicą, m.in. z Gemeinschaftshaus Langwasser w Norymberdze w Niemczech oraz
Circolo Fotografico L'Obiettivo w Dolo we Włoszech. Nowohucianin Roku 2008, posiada odznakę Zasłużony Działacz Kultury i Honoris Gratia. W 2013 roku otrzymał Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce w kategorii: wydarzenia upowszechniające wiedzę o wartości i znaczeniu lokalnego dziedzictwa kulturowego za podjętą inicjatywę i realizację cyklu wydawniczego pn. „Czas zatrzymany”, popularyzującego wiedzę o rdzennych mieszkańcach terenów dzisiejszej Nowej Huty.
Fotografie Adama Gryczyńskiego znajdują się m.in. w Almanachu Fotograficznym „Mistrzowie polskiego pejzażu", a ponadto w setkach innych publikacji; książek, czasopism, kalendarzy, katalogów i wydawnictw reklamowych. W obszarze jego szczególnych zainteresowań znajduje się człowiek, krajobraz, ginąca architektura oraz fotografia kreacyjna - w tym również opracowania komputerowe.
Do jego najbardziej znanych wystaw należą: „Krajobrazy z Nowej Huty”, "Pejzaż miasta" „Poranek w Krakowie”, „Remuh”, „Migawki z Turcji” „Wenecja od rana do wieczora”, „Obrazki na koniec wieku”, „Już nie idą w cerkiew gromady”, „Powroty do przeszłości”, "W duchu Św. Franciszka", "Wileńska Rossa", "Fantasmagorie", "Jesień na Spiszu".
Adam Gryczyński dawniej chętnie uprawiał tradycyjną technikę, pozwalającą otrzymywać obrazy pozytywowe z połączonych ze sobą i jednocześnie skopiowanych negatywów czarno-białych i kolorowych, lecz obecnie sporo czasu spędza przy komputerze opracowując archiwalne fotografie pozyskiwane w ramach akcji „Czas zatrzymany” ogłoszonej w styczniu 2006 r., której głównym celem jest utrwalenie w postaci cyfrowej zdjęć sprzed 1949 roku , a pochodzących z terenów na których powstała Nowa Huta. W wolnych chwilach - jakby dla „przeciwwagi” tematów dokumentalnych - tworzy intymny cykl montaży komputerowych pn.„Fantasmagorie”, ukazujących poprzez metaforę fenomeny współczesnej egzystencji. Jego fotograficzna osobowość kształtowała się pod twórczym wpływem Witolda Michalika, Czesława Odo Mostowskiego, Roberta Kosieradzkiego i Pawła Pierścińskiego.
W ramach działalności zawodowej wykonuje reportaże z koncertów, spotkań, spektakli i wernisaży wystaw. Robi portrety, reprodukcje dzieł sztuki, bierze udział w sesjach studyjnych, prowadzi kursy i warsztaty fotograficzne dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Współpracuje w tym zakresie z Fundacją "Buma", Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego, Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rozwoju Szczawy. Prowadzi także prelekcje na temat dziedzictwa i przeszłości terenów, które weszły w skład Nowej Huty, spotkania takie odbywają się zwykle w domach kultury, szkołach, klubach, bibliotekach, a nawet w remizach strażackich.
Za szczególne osiągnięcia uważa przygotowanie (wybór zdjęć, praca w laboratorium, skanowanie, obróbka komputerowa etc.) w Foto-Galerii NCK wystaw dotyczących Nowej Huty, w czym także mieli swój udział jego współpracownicy: Anna Bubula i Grzegorz Boniowski:

„50 lat Nowej Huty” - 1999
„Pejzaż miasta’’ - 2004
„Narodziny Nowej Huty – fotografie Stanisława Senissona” – 2005
„Nowa Huta w latach 50. – fotografie Wiktora Pentala” - 2005
„Nowa Huta w latach 60. – fotografie Roberta Kosieradzkiego”- 2006

W 2007 roku zorganizował pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa – Prof. Jacka Majchrowskiego i NCK w ramach obchodów 750 - lecia lokacji Krakowa wystawę plenerową pn.: „Nowa Huta – najmłodsza siostra Krakowa” na Placu Centralnym w Nowej Hucie, którą od lipca do września obejrzało ponad 100.000 widzów.
Adam Gryczyński ma wiele ulubionych miejsc w kraju: Tatry, Pieniny, Spisz, Beskid Niski, Bieszczady, Mazury, Kielecczyznę i Wybrzeże Bałtyku - gdzie najchętniej spędza urlopy wraz z najbliższą rodziną, nie zapominając przy tym o zabraniu aparatu fotograficznego.