Gajewski Janusz

Urodzony w 1959r. Fotografować zaczął w 1993 r. Członek Krakowskiego Klubu Fotograficznego od 2001. Udział w wielu konkursach i wystawach zbiorowych. Nagroda w konkursie fotograficznym „Niepełnosprawność” Wyróżnienie – Salon FIAP „STROM 97” Wygrana w konkursie miesiąca „Foto-Kuriera” „Wrześniowe wieczory”.

Wystawy indywidualne:
„Portret człowieka”- ŚOK Kraków, 2001
„ Cztery pory roku” – „Foto-Pasja” Kraków, 2001
„Zimowo-anielsko” – wspólnie z A. Siwulską i M. Janik, Klub „Zaułek” Kraków, 2004