Czopek Barbara

Urodziła się w Krakowie. Od najmłodszych lat jej pasją były sport i podróże, czemu sprzyja zawód geofizyka.

Po studiach rozpoczęła wędrówki po Tatrach Polskich i Słowackich, potem zaczęła się zabawa we wspinaczkę. Zawsze towarzyszył jej aparat fotograficzny. Na początku prosta w obsłudze „Beiretta”, potem również automat Canon Prima Super, od trzech lat lustrzanka. Fotografuje wszystko, co tylko zwróci jej uwagę: ulotność podświetlonego słońcem drzewa lub liścia, zmienność pór roku, perspektywę otwartych pejzaży, szczegóły architektoniczne, a także szarość miasta, czy też smutną buzię dziecka. Interesują ją głównie nastroje otoczenia, w plenerze lub w zamkniętej przestrzeni, więc technika fotografowania pozostaje na drugim miejscu.

Fotografuje od wielu lat, ale dopiero w 2003 r. postanowiła dołączyć do grupy fotografików KontraZ, a później do  Krakowskiego Klubu Fotograficznego NCK.
W 2003 r. brała udział w wystawach zbiorowych oraz w konkursach: „Radomskie Małe Formaty” i „Skarby Małopolski”, jej prace prezentowane były na wystawach pokonkursowych.