Baranowski Jerzy

Od lat 70-tych działał w polskim ruchu fotografii artystycznej (wiceprezes ds. artystycznych KTF), w szczególności krajoznawczej. Jako twórca odnosił wiele znaczących sukcesów w kraju i za granicą. Był laureatem kilkudziesięciu konkursów fotografii artystycznej. Ponad 200 jego prac było eksponowanych w salonach wystawowych 36 krajów wszystkich kontynentów. Był autorem pionierskich zdjęć z lotu ptaka krajobrazów Tatr, Pienin, Beskidów i Jury.
Za twórczość artystyczną otrzymał wiele tytułów honorowych, m.in.: Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej, „Artiste FIAP”, „Honorowego Fotografa Krajoznawcy Polski”. Na podstawie wyników konkursów międzynarodowych został przyjęty i zaklasyfikowany do „class star” (klasy gwiazd). Jest odznaczony dyplomem i złotą odznaką Rady Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych za wybitne osiągnięcia i zasługi w rozwoju fotografii i ruchu fotograficznego w Polsce.
Do największych publicystycznych osiągnięć należą albumy krajoznawcze, które wydał w nakładzie ponad 150 tys. egzemplarzy, w tym: „Wielkie Jeziora Mazurskie”, „Pojezierze Kaszubskie”, „Wędrówki”, „Nad szczytami Tatr”, „Scenic and Castles” (kompakt wydany w USA), „Polskie krajobrazy”, „Z biegiem rzek”, „Małopolska”. Był także pomysłodawcą i głównym autorem albumu historycznego „Polskie Parki Narodowe”. Posiada notki biograficzne i publikacje fotografii w almanachach monograficznych: „Polska Fotografia Krajoznawcza”, „Mistrzowie Polskiego Pejzażu” oraz „Who is Who w Polsce – 2002 r.”
Zmarł w 2009 roku.