Wróbel Andrzej

CZŁONEK HONOROWY KKF

Ur. 1945, instruktor fotografii kat. „S”.
Fotografię uprawia od 1969 r. Członek Klubu Fotografików Amatorów od 1971 r.. Od 1974 r. pracuje w charakterze instruktora. Uczestnik wystaw (ok. 30) krajowych i zagranicznych oraz trzech indywidualnych. Laureat medalu 150-lecia fotografii nagrodzonego brązowym medalem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych XIV Forum Sztuki Fotograficznej PFSF – Uniejów 87.
Wyróżniony w konkursie „Krajobraz Górski” w 1993 r. w Nowym Targu.
Złota odznaka „ Fotografa Krajoznawcy”.